EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270
Arkitekt tolkning, även kallat arkitekt illustration, är konsten att framställa två-dimensionella bilder för att presentera aspekterna av en föreslagen arkitektdesign. Traditionellt använder sig arkitekter av handritade bilder, skisser i blyerts och bläck och vattenfärgsmålningar för att presentera sin vision med designen. I och med uppkomsten av sofistikerade data modellerings och tolknings mjukvaror har nu arkitekter istället kunnat producera tolkningar och bilder som är mycket mer realistiska. Idag spelar dator tolkningar eller fotorealistiska tolkningar som genererats via komplexa 3D modellerings mjukvaror en stor roll i fastighetsutveckling och marknadsföring..

AutoCAD Architectural erbjuder en komplett serie av 3D tolkningstjänster:
  • Kommersiell exteriör och interiör
  • Boende exteriör och interiör
  • 3D Våningskiss
  • 3D platsskiss