EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270

Arkitekturell tolkning (3D tolkning)

Vi kan definiera BIM som en process som innefattar konsistent information eller data runt ett uppdrag eller projekt. Det definierar de olika stadierna från ritande av blåprints eller planeradestrukturer i den slutliga arbetet.

BIM täcker ett brett område från spatialekvationer och geografiska data till måtten och omfattningen av byggnadskomponenter som används. Det används främst för att visa hela livscykeln I en byggnation.

Substantiell design kanske refererar till pålitlig, effektiv och en bra design för byggnadsprojekt. Byggnadsdesign är kanske en av de största fördelarna med BIM. En omfattande byggnadsdesign kan härledas från en ökad insikt i hur en byggnads prestanda kan bli genom designanalys och optimering..

Fördelar:
  • Mycket av den statistik som behövs för att underhålla funktions analys fångas upp när designen av byggnaden framskrider.
  • BIM kan ge designers en idé om hur byggnadsstrukturen kan se ut, redan på ett mycket tidigt stadium av designarbetet. Utrustad med denna information,kan man utvärdera bättre och mer anpassade designalternativ
  • Genom att integrera design och analys, hjälper BIM estimera det som behövs för att optimera byggnadens prestanda.
  • We erbjuder f.n. våra Revitkunder en stor variation av BIM modeller.