EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270
Den virtuella byggnationsmodellen spårar hela tillväxtcykeln av en byggnadsmodelll. Den erbjuder ett sätt att integrera olika stadier av design, konstruktion och implementering. Denna modell hjälper till att skapa skisser som krävs för rekommendationer och sanktioner. Den förenklar också kommunikation och utbyte av information mellan byggnadsföretag för bättre utförande av projekt och planer..

Fördelarna är många:
  • Bättre visshet om kostnader och scheman
  • Förebyggande av produktionskonflikter genom imitation
  • Avancerad och hög kvalitet och färre omarbetningar
  • Snabbare turnarounds