EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270

Konstruktionsdokumentation

Set av konstruktionsdokumentation skapas för att kommunicera designen och dess specifikationer till byggnadsentreprenörer, designers, ingenjörer, tillverkare och leverantörer. Dessa dokument inkluderar detaljerade arbetsritningar som entreprenörer, byggare och leverantörer använder för att kalkylera den faktiska projekt kostnaden för design och konstruktion..

Vårt designteam har kunskap, erfarenhet, kreativitet och de senaste nyheterna inom arkitektur och teknologi för att kunna leverera den önskade leveransen till våra kunder.Våra innovativa, precisa och pålitliga tjänster har alltid gett värde till våra kundprojekt och det är vad vi alltid strävar att uppnå..Vi förstår värdet av av konstruktionsdokumentation,tex genom olika byggnadsinnehavare, byggnadstyper, olika väggtyper och tillämpliga internationella byggnadskoder. Vi känner till terminologin som används i konstruktionsdokument och olika länder såsom USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Vi förlitar oss på olika referenser som internet och publicerat material för att få tillgång till internationella byggnads standards och produktinformation. AutoCAD Architectural ger varje teammedlem hos oss möjlighet, fullmakt och uppmuntran att lära mer och sträva efter mer kunskap.