EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270

Arkitektutkast

AutoCAD Architectural konverterar era handskisser, komplexa pappersritningar, noteringar och undersökningsanteckningar till ett set av arkitektplaner. Vi använder oss av en stor mängd av design mjukvara såsom AutoCAD MicroStation, ArchiCAD, Revit Architecture, Bentley Architecture och för att erbjuda design tjänster. Vår kunnighet med mjukvara såsom Photoshop, 3D Max- walkthrough, 2D & 3D har vi stor nytta av.

AutoCAD Architectural har fått stor erfarenhet genom att framgångsrikt avsluta en stor variation av arkitekt design skisserings projekt. De inkluderar design inom boende, kommersiella samt indosstri fastigheter för ett flertal design och byggkonstruktionsföretag. Genom att outsourca era krav inom Arkitekt design och skissering till oss, får ni chansen att fokossera på andra aktiviteter inom era kärnområden.