EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270
En “Building Information Model” (”BIM”) är en digital presentation av byggnadsprocessen, som underlättar utbyte av information i ett digitalt format. BIM är mer än bara ett skifte från pappersbaserad design till elektronisk design. Dess parametriska information gör det möjligt att att ange nogranna kostnadsestimat, simuleringar, schemaläggningar och energi analys. Dessutom underlättar BIM koordineringen med ingenjörs-, tillverknings- och konstruktions partners. AutoCAD Architectural tillhandahåller målintensiva BIM outsourcningstjänster. Detta hjälper till att kommunicera, samarbeta runt och designa informationsrelaterade modeller till alla involverade I processen av design och igångsättning.

AutoCAD Architectural förbättrar väsentligt produktiviteten genom att skapa en väg for skapande, lagring, distribution och kommunikation av designkänslig information genom en intelligent 3D modell. Denna modell hjälper till att strömlinjeforma och identifiera information från alla nivåer av input såsom från arkitekter, ingenjörer, leverantörer, entreprenader, distributörer, ägare och tillverkare..

Här är några fördelar med dett design och konstruerande tillvägagångssätt:
  • Använda olika kostnadsattribut för att utvärdera alternativa design- och konstruktionsförslag.
  • Virtuell koordinering av kontraktsdokument och skisser för att identifiera och lösa geometriska konflikter före konstruktionsstart.
  • Skapa ett 4D schema för att optimera sekvenser av konstruktion, hantera projekt logistik och kommunicera projektplanen till underleverantörer vid koordineringsmöten och därmed proaktivt kunna göra justeringar baserat på deras feedback.